Uluslararası İlişkiler Kuramları

Mükemmel bir kitap… Bunun gibi ne kadar çok kitabımız olursa sorunların çözümü için ihtiyaç duydukları çalışmaları elde etme olasılığı o kadar yüksek olacaktır.
Political Studies

Uluslararası İlişkiler kuramının tüm ana temaları ünlü uzmanlar tarafından ele alınmış, Uluslararası İlişkiler kuramı ve çeşitli paradigmaları hakkında öğretici bir ders kitabı.
Non- Offensive Defense and Conversion,
International Research Newsletter

Uluslararası İlişkiler Kuramı, uluslararası kuramın büyük değişiklikler yaşamakta olduğu önermesinden yola çıkmaktadır. Artık eski, savaş ve barış sorunları etrafında birleşmiş ve realist bir dünya görüşünün hâkim olduğu, kendi kendine yeten bilim dalı anlayışı geride kaldı. 1970’lerin ortalarından beri, ayrı ve kendi kendine yeten bir uluslararası ilişkiler dünyasının varlığını sorgulayan tartışmalar uluslararası kurama damgasını vurmuştur; bu, uluslararası kuramın varsayımlarını ve yöntemlerini yeniden gözden geçirmek zorunda olduğu anlamına gelmektedir.
Bu kitap hem değişen bir dünyanın düşüncemiz üzerindeki etkisine değinmekte hem de toplumsal ve beşeri bilimlerin bugünlerde karşı karşıya olduğu geniş entelektüel çalkantıyı yansıtmaktadır. Bölümlerin her biri önde gelen bir uluslararası ilişkiler kuramcısı tarafından yazılmıştır. Katkıda bulunanlar arasında hiçbir tutuculuk yoktur ve okuyucu bu kitapta bir dizi farklı görüş bulacaktır. Katkıda bulunanların hepsinin ortak yanı uluslararası kuramın mevcut durumundan kaygı duymaları ve gündemindeki ana sorunlardan bazılarının keşfedilmesine ilgi duymalarıdır.
Bu kitap, uluslararası ilişkiler, küresel siyaset ve siyaset bilimi alanlarındaki ikinci ve daha yüksek sınıf öğrencileri için temel bir okuma olacaktır.

Kenn Booth ve Steve Smith, Galler Üniversitesi, Aberystwyth,
Uluslararası Siyaset Profesörleridir

Scroll to Top