AÇIK ÇAĞRI

Uluslararası İlişkiler  Kütüphanesi adına RÖLE AKADEMİK YAYINCILIK

uikutuphanesilogoGüzelce mah. Aydınlar cad. no:358,Büyükçekmece- İSTANBUL

Tel: 0212  868 04 26

uikutuphanesi@yahoo.com.tr

AÇIK ÇAĞRI

Uluslararası ilişkiler alanında çalışmak, geçmişin izinden yola çıkıp bugünü anlamayı geleceği öngörebilmeyi hedeflemektir. Bölüm dersleri sırasında disiplin içinde yer alan kuramlar, kavramlar ve konular çoğu zaman Batı’nın Siyasal Tarihi’nin örnek olayları üzerinden anlatılmaya çalışılmaktadır. Anglo Sakson kökenli bir doğuş ve gelişme gösteren disipline ait literatürün bu şekilde gelişmesi doğaldır. Ancak hem disipline ait kuram ve kavramlara hem de küresel siyasi tarihe yabancı bir öğrenci için disiplini anlamak ne kadar kolaydır? Bu çalışma ile Uluslararası İlişkiler literatürü içinde yer alan tartışmaları Türkiye’nin Siyasal Tarihi’nin örnek olayları üzerinden analiz etmek hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin öğretim hayatları boyunca duydukları tarihsel örnekler ile, kavramları ve konuları daha kolay bir şekilde anlayabilecekleri düşünülmektedir.

Bu bağlamda ilk çalışma “Uluslararası İlişkiler Tartışmalarında Çanakkale Savaşı” başlığı
ile hazırlanmıştır. Bu proje her yıl belirlenen konu başlıkları ile sürekli yenilenerek devam edecektir. Başlattığımız bu projenin ilerleyebilmesi ve daha çok kesime ulaşabilmesi için eleştiri
ve yorumlarınızla bize sağlayacağınız katkılar büyük önem taşımaktadır.

Scroll to Top